Studinekoret Sirenene er det offisielle studinekoret ved Universitetet i Bergen. Vi er et kor som består av studiner fra alle landets kriker og kroker og vi studerer alt fra petroleumsgeologi og musikkvitenskap til juss og medisin.

 

Sirenene har hentet navnet sitt fra den greske mytologien. På øya Sirenum Scopuli satt de mystiske skapningene – halvt fugl og halvt menneske – og lokket til seg sjømenn som seilte forbi, med guddommelig vakker sang. I likhet med de greske Sirenene, trollbinder vi vårt publikum, om enn med mindre fatale følger.