Studinekoret Sirenene er det offisielle studinekoret ved Universitetet i Bergen, men du er velkommen hos oss uansett hvilken utdanningsinstitusjon du kommer fra! Vi avholder opptaksprøver en gang i begynnelsen av hvert semester, både høst og vår. Før opptaket arrangerer vi en åpen øvelse for alle interesserte hvor vi synger litt og informerer om hva det innebærer å være medlem i Sirenene. I etterkant kan alle interesserte melde seg til opptak. Opptaksprøvene foregår enten samme kveld, eller en annen dag i løpet av uken, alt etter hvor mange som stiller. Opptaksprøven er individuell, og består av en musikalsk del, og en liten samtale.

Koret har et høyt aktivitetsnivå, så jo mer tid du er innstilt på å sette av til Sirenene, jo gøyere blir det! Vi ønsker å holde et godt musikalsk nivå, men først og fremst er det å bli en Sirene å bli en del av en skikkelig bra gjeng med damer – og vi håper å høre fra deg!

For spørsmål om opptak eller hvis du ikke kan delta på åpen øving, ta kontakt på dronning@sirenene.no.

Nervøs? Husk at alle Sirener har vært på opptak!

Foto: Truls Lerø